PRIVACY VERKLARING RECTICEL BEDDING

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2018

Beka® is een merk van Recticel Bedding

Recticel Bedding is onderdeel van de Groep Recticel

TOEPASSINGSGEBIED

U bezoekt de website van Recticel NV/SA, gevestigd te Bourgetlaan 42, 1130 Brussel (België) en ingeschreven onder nummer 0405666668 (hierna: 'Recticel').

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Recticel verzameld wanneer u onze website bezoekt.

Recticel verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

RECTICEL KAN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

RECTICEL GEBRUIKT UW PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om u gemakkelijker te laten navigeren op onze website...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;

  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Recticel, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan entiteiten van Recticel of derden die buiten de EER gevestigd zijn. In dat geval sluiten we overeenkomsten voor de doorgifte van persoonsgegevens op basis van de modelovereenkomsten die door de Europese Commissie gepubliceerd zijn ter bescherming van uw persoonsgegevens.

UW RECHTEN 

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden (zie hoofdstuk 'Contact').

RECTICEL BEWAART UW GEGEVENS

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

De websites van Recticel kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Recticel wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.

CONTACT

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Recticel nv, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, of via e-mail op privacy@beka.be.

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm