Laatst bijgewerkt op 22 april 2022

Beka® is een merk van Aquinos Bedding Belgium B.V.

TOEPASSINGSGEBIED

U bezoekt de website van Aquinos Bedding Belgium B.V., gevestigd te Diebeke 20, 9500 Geraardsbergen (België) en ingeschreven onder nummer 0769859801 (hierna: Aquinos Bedding genaamd).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

CONTENT

Aquinos Bedding brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Aquinos Bedding behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Aquinos Bedding garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Aquinos Bedding zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Aquinos Bedding de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Aquinos Bedding heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Aquinos Bedding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Aquinos Bedding verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquinos Bedding.

GEGEVENSPRIVACY

Raadpleeg onze privacyverklaring.

AANSPRAKELIJKHEID

Aquinos Bedding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Aquinos Bedding kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.